הרשמה

צרו קשר

אנא מלא/י פרטיך בטופס המצורף, ונחזור אליך במהרה.
רוצה לקבל הרשאה לצפייה בתכני האתר? להלן: טופס הרישום.

טלפון08-9343156

Fields marked with an * are required

שימו לב!

אתר זה מותאם למסכים ברזולוציות 1024px ומעלה.
לחווית גלישה מלאה אנא חזרו לבקר באתר דרך מסך גדול.
תודה, צוות עדשה.

צוות עדש”ה מקדם בברכה את הגולשות והגולשים באתר.
השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות רשת האינטרנט או באמצעות אמצעי תקשורת אחרים, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף-יד למיניהם וכיו”ב, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה. תחילת השימוש באתר ותכניו מותנית בהסכמתכם לאמור בתנאים אלה, אנא קראו אותם בעיון ובקפידה.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

רישום לאתר ומדיניות פרטיות
אתר עדש”ה מיועד לאנשי מקצוע בתחום החינוך והמחקר. עם הרישום המשתמש/ת מצהיר/ה כי הגלישה באתר תתבצע לשימושים מקצועיים בלבד. במסגרת ההרשמה אתם נדרשים למסור מידע אישי. שדות החובה מסומנים בכוכבית, וקבלת ההרשאה מותנית במילוי מדויק ונכון של שדות אלה. השימוש בשירותים הטעונים רישום אינו כרוך בתשלום.
הנהלת אתר עדש”ה רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, שלא לאפשר מתן הרשאות, כמו גם לבטל הרשאה קיימת של משתמש. כניסה לאתר תיחסם במקרים הבאים:

הנהלת עדש”ה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. הנתונים שמסרתם בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של אתר עדש”ה, ולא יועברו לצד שלישי, אלא אם תהיה ההנהלה מחויבת לעשות כן על פי צו משפטי בגין פעולות שבוצעו באתר המפרות הסכם זה.
בעת הרישום לשירות אתם מתבקשים לבחור סיסמא מזהה שתשמש אתכם בכל כניסה לאתר. סיסמא זו היא אישית ואין להעבירה לגורם אחר.

קניין רוחני ושימוש בתכנים
כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים על התכנים המופיעים באתר זה שייכות למכון ויצמן למדע.
המשתמשים רשאים להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר עדש”ה באופן אחר, אלא אם התקבלה הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר מראש ובכתב.
בתנאים אלה, המונחים “תוכן”, ו”תכנים” כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

השימוש באתר הוא למטרות מקצועיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש בתכנים מתוך האתר למטרות מסחריות. אין להפיץ, למכור או להשכיר תוכן מהאתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מצוות עדש”ה. כמו כן, אין להסיר מן החומרים, למחוק או לשבש כל סימן על התכנים. אין להציג תכנים מאתר עדש”ה (ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת) באופנים המשנים את עיצובם באתר או מסירים מהם את שיוכם לעדש”ה.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים של אתר עדש”ה מחוץ לאתר זה.
התכנים המועלים לאתר על ידי משתמש/ת מסוים/ת הם בבעלות המשתמש/ת הנ”ל, אך עובדת פרסומם באתר מהווה אישור מצד המשתמש/ת לאפשר לצוות עדש”ה וליתר המשתמשים לצפות בתכנים אלה.

קישורים (links) לאתרים אחרים:
במקומות מסוימים מוצגים באתר קישורים לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כלשהם. להנהלת עדש”ה אין שליטה על זמינותם של אתרים ומקורות אלה ברשת האינטרנט, והיא אינה מתחייבת כי הקישורים (‘לינקים’) שיימצאו באתר יהיו תקינים תמיד ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
הנהלת עדש”ה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, על פי שיקול דעתה המוחלט.

השתתפות בפורומים
הפורום המקוון של אתר עדש”ה משמש במה פומבית להבעת דעה בנושאים הרלוונטיים, וצוות עדש”ה מעודד השתתפות פעילה וחופשית של כל המשתמשים בבמה זו. יחד עם זאת, כדי לאפשר את קיומו של שיח פורה, תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של כלי זה, הנהלת האתר תבדוק את התכנים המתפרסמים על ידי משתמשים במטרה למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים או נוגדים את האינטרסים של עדש”ה. אנא הימנעו מלפרסם באתר כל תוכן שהוא (לרבות טקסט, קישור או הודעה) מבין הבאים:
כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים עוינים/מזיקים (“וירוסים”).
כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.
כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.
כל תוכן הכולל ביטויים המזוהים עם גזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
הנהלת האתר רשאית למחוק בכל עת שתמצא לנכון תכנים אשר לדעתה מפרים אחד או יותר מן התנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו. כמו כן, תהיה ההנהלה רשאית במקרה זה למנוע מן המפרסם/ת העלאת תכנים נוספים בהמשך.
על המפרסם/ת חלה האחריות לדאוג לאמינותם של הפרטים המתפרסמים בשמו/ה. כמו כן, הנהלת עדש”ה ממליצה לנקוט זהירות לגבי הכללת פרטים אישיים בתגובות ציבוריות.

כללי:
הנהלת האתר ערוכה כמיטב יכולתה לאפשר את השימוש באתר בכל עת. עם זאת, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו, כמו גם לשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.