חיפוש

הוספת מקטע לעדש"ה שלי

הזינו את זמן ההתחלה וזמן הסיום של המקטע הרצוי (ברירת המחדל היא מקטע בן 3 דקות החל מהנקודה בה הסרט נמצא כעת). לאחר מכן הזינו את זמן הסיום של המקטע הרצוי.

זמן התחלה

שם המקטע

זמן סיום

הערות

קישור למקטע העתק קישור

קישור נקודת זמן

נקודת זמן לקישור

טקסט לקישור

קישור נקודת זמן

נקודת זמן לקישור

טקסט לקישור

המספר e ונגזרת הפונקציה המעריכית | 01:26:59

כיתה יא, 5 יחידות | שנת צילום: 2013 | שרית ביטון

נושאי הלימוד

המספר e, ריבית דריבית, פונקציה מעריכית ולוגריתמית, בסיס הפונקציה המעריכית, נגזרת הפונקציה המעריכית.

מקום הצילום

ישראל

מספר תלמידים

25

תקציר השיעור

המורה פותחת את השיעור במשימה דרכה התלמידים מגלים את הקשר בין המספר e וגבול הסדרה: \underset{n\to\infty}\lim(1+\frac{1}{n})^{n}=e
בהמשך מוצגת משימה שמובילה את התלמידים לשער שהנגזרת של הפונקציה המעריכית גם היא פונקציה מעריכית. השערתם זו נבדקת באמצעות הגיאוגברה.
החלק הבא של השיעור מתמקד בהצגת הוכחה של נגזרת הפונקציה המעריכית בהסתמך על ידע של חוקי לוגריתמים.
התלמידים מתקשים לעקוב אחר המעברים במהלך ההוכחה.
בחלק האחרון של השיעור מתקיים תרגול גזירה של פונקציות מעריכיות.

מיקום הנושא בתוכנית הלימודים

חלוקה לקטעים

00:00:00-00:20:50 |

היכרות עם המספר e דרך משימה (ריבית דריבית).

00:20:50-00:38:50 |

חוקרים את תכונות גרף הפונקציה: f(x)= a^{x} דרך משימה, ואת תכונות נגזרתה (ללא גזירה וללא גרף).

00:38:50-00:59:10 |

מעבר לחקר – האם נגזרת הפונקציה המעריכית זהה לפונקציה? האם קיים מקרה פרטי שבו זה מתקיים? גילוי ש-f(x)=e^{x}=f'(x)=e^{x}
תרגול קצר לגזירת הפונקציה המעריכית על בסיס e.

00:59:10-01:09:00 |

הוכחה לנגזרת פונקציית f(x)= a^{x}

01:09:00-01:26:59 |

תרגול גזירה של פונקציות מעריכיות מתוך ספר הלימוד.

תרשים מבנה שיעור (תמ"ה)הורדת קובץ PDF

בעיות שהוצגו בשיעורהורדת קובץ PDF

לקראת צפיה

מומלץ לפתור את הבעיות שהוצגו בשיעור ולהקדים מחשבה על אתגרים שיעלו בידי התלמידים בבואם לפתור בעיות אלה.

רעיונות מתמטיים

אילו רעיונות מתמטיים יעלו לדעתך בשיעור זה?
על אילו רעיונות מתמטיים נשענת הוכחה לנגזרת הפונקציה המעריכית? (יותר מהוכחה אחת)

 • הפונקציה המעריכית מוגדרת עבור בסיס חיובי.
 • הפונקציה המעריכית עולה עבור a גדול מ-1 ויורדת עבור a בין 0 ל-1.
 • קצב העליה של הפונקציה
 • קעירות גרף הפונקציה
 • נקודת החיתוך עם ציר ה-y
 • אסימפטוטה אופקית בצד אחד של הפונקציה
 • תחום ההגדרה של הפונקציה
 • רציפות הפונקציה
 • מידת השינוי של הפונקציה כאשר הבסיס משתנה
 • הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת
 • השוואה בין תכונות גרף הפונקציה לתכונות גרף הנגזרת
 • השערה: האם יש שקילות בין הפונקציה ובין נגזרתה?
 • נגזרת פונקציה מעריכית היא פונקציה מעריכית.
 • שינוי הבסיס משפיע על הפונקציה מירידה לעליה, ובעקבות כך קיים בסיס שבו שיפוע המשיק בx=0 יהיה אחד.
 • מותר להשתמש בידע קודם בכללי גזירה, למשל: פונקציות מורכבות, נגזרת מכפלה וכד’.
 • שינוי קצב עליית הפונקציה בעקבות שינוי הבסיס: ככל ש-a גדל, השיפועים באותן נקודות, גדלים. נכון גם לירידת הפונקציה.
 • פונקציות מעריכיות הן הפוכות לפונקציות לוגריתמיות.
 • הגדרת פונקציות הפוכות – סוג ההגדרה: דוגמא, הגדרה מתמטית וכד’.
 • מעריך לא רציונלי
 • תחום ההגדרה של הפונקציות
 • השתנות של פונקציה מעריכית
 • פעולות הפוכות באלגברה בכלל ובפרט בנושא של לוגריתם- חזקה- שורש.
 • נגזרת של פונקציות הפוכות (הרחבה בנושא ניתן למצוא בספר “ללמוד וללמד אנליזה” של הטכניון).
 • נגזרת של פונקציה מעריכית היא פונקציה מעריכית.
 • הוכחה לנגזרת הפונקציה – סוגים שונים של הוכחות.
 • המספר e כגבול של סכום סדרה, ריבית דריבית, כבסיס לפונקציה המעריכית שבה
 • טכניקה בחוקי לוגריתמים

רעיונות מטה מתמטיים:

 • האם צריך להוכיח עם התלמידים טענה, בתופעות מסוימות, או מספיק שיבינו את התופעה?
 • הגיאוגברה ככלי אינטואיטיבי לאפיין את גרף הפונקציה ולהסיק על תכונותיה – עד כמה נכון להסתמך על כלי זה?
 • על מנת לשלול טענה מספיק לתת דוגמה נגדית.
 • על מנת להוכיח טענת קיום מספיק למצוא דוגמה אחת המקיימת את הטענה.
 • על מנת להוכיח טענה “לכל” יש להוכיח את הטענה עבור מקרה כללי.

לחצו כאן כדי לצפות בהצעות הצוות >לחצו כדי לסגור ^

מטרות

מה היו מטרות המורה, לדעתך, כאשר ביקשה מהתלמידים להשוות בין תכונות גרף הפונקציה ובין נגזרתה, בידיעה שהם לא יודעים לגזור?

 • לפתח אצל התלמידים מיומנות של קריאת תכונות מתוך גרף פונקציה
 • ללמד את התלמידים להתייחס לפונקציה בצורתה הגרפית, כדי לפתח את סקרנותם, וכדי לחדד אצלם מושגים הקשורים לתכונות גרף ולתכונות נגזרת.
 • המורה רוצה שהתלמידים ישערו שהפונקציה המעריכית ונגזרתה שקולות.
 • להראות לתלמידים כמה הם כבר יודעים על הנגזרת גם בטרם למדו לגזור.
 • ללמד כיצד להוכיח טענה, לשלול טענה על ידי דוגמה נגדית ולפתח ביקורת על עבודתם.
 • המורה רוצה שהתלמידים יבינו את תהליך מציאת הנגזרת, ולא יתמחו רק במיומנות הטכנית של הגזירה.

לחצו כאן כדי לצפות בהצעות הצוות >לחצו כדי לסגור ^

משימות

מה הסיבה, לדעתך, בחרה המורה לתת את המשימה השנייה (פונקציה ונגזרתה)?

 • המורה רוצה לשמור את התלמידים ערים וסקרנים לגבי המתמטיקה. כן, היא רוצה לפתח בהם אינטואיציה מתמטית יחד עם עם חוש ביקורת. התרגיל השני מוביל את התלמידים לחשוב שהפונקציה ונגזרתה שקולות לפחות עבור a גדול מ-1. דרך מתן תרגיל זה היא נותנת כלים נוספים להוכחת טענות והפרכתן.
 • המורה רוצה שהתלמידים יתמודדו עם משימה לפני שקיבלו כלל הגזירה, כדי שיהיו שותפים לשיעור, ויבינו את התהליך כל אחד לעצמו.
 • המורה רוצה לוודא שכולם עובדים ומשתדלים להבין את תכונות נגזרת הפונקציה המעריכית.
 • המורה רוצה להקל על התלמידים את הבנת הקשר בין הייצוג האלגברי של הנגזרת ובין תכונותיה.

לחצו כאן כדי לצפות בהצעות הצוות >לחצו כדי לסגור ^

אינטראקציה עם התלמידים

המורה מפעילה תהליך חקר בכיתה.
אילו סוגי אינטראקציות עולים מחלק זה של התהליך?
מה מרוויחה ממנו המורה?

 • המורה משתדלת לשתף את מרבית התלמידים בכיתה, במידת האפשר, תוך ניהול השיח ושמירה על הסדר.
 • המורה שואלת שאלות מנחות, שמדגימות לתלמידים כיצד לבדוק את השערותיהם. לדוגמא: על מנת לבדוק האם קיימת פונקציה מעריכית המתלכדת עם נגזרתה היא שואלת את התלמידים אילו פונקציה עליה לבדוק? בעלות בסיס קטן מ-1 או גדול מ-1?
 • המורה בודקת האם התלמידים מבינים אמירות של תלמידים אחרים (דק’ 45) “האם הבנתם מה שאריאל אמרה?”

לחצו כאן כדי לצפות בהצעות הצוות >לחצו כדי לסגור ^

דילמות וקבלת החלטות

אילו דילמות עלו אצל המורה במהלך השיעור?
מה הרוויחה מבחירותיה?

 • האם לשתף את התלמידים בתהליך ההוראה?
  כשעולה במהלך השיח מושג מתמטי חדש, שטרם הכירה לתלמידים, המורה משתפת עם התלמידים את הדילמה להמשיך לחשוף ולהעמיק במושג זה.
  באופן זה, היא מרוויחה את תחושת השותפות שנוצרת בקרב התלמידים כלפי תהליך ההוראה, את הכבוד שמתקבל מהשקיפות, ואולי אף סקרנות בקרב תלמידים מסוימים.
 • האם להשתמש בכלי דינמי?
  המורה בוחרת בכלי דינמי, מתוך מטרה לקבל גרף מדוייק ככל האפשר.
  דרך גרף הפונקציה שמתקבל, התלמידים לומדים שגרף פונקציה מעריכית משתנה בהתאם לבסיס. היות והם כבר למדו את הנושא הכלי רק מחזק את הידע שלהם.
 • כיצד להתייחס לחקר של התלמידים?
  כאשר המורה חשה בדיון כ”תקוע”, היא מנסה להניע אותו באמצעות שאלה “אילו פונקציות צריך לבדוק – כאלו שבסיסן קטן או גדול מ-1? השאלה משמשת את המורה למיקוד הדיון ולשיקוף של תהליך החשיבה שלה- כיצד ממקדים שאלה כך שהפתרון ימצא.
 • המורה בוחרת לשלב משימות במהלך השיעור.
  המורה מרוויחה מכך השתתפות פעילה של התלמידים ומשוב אמיתי על מה שקורה בכיתה כשהיא עוברת בינהם, שכן ידוע שלא תמיד הקולות הנשמעים בכיתה מייצגים את הכלל.

לחצו כאן כדי לצפות בהצעות הצוות >לחצו כדי לסגור ^

אמונות

אילו אמונות ניתן לייחס למורה?
על אילו אמונות נשענת, לדעתך, בחירת המורה בהצגת הוכחה לנגזרת?

 • כל התלמידים צריכים לעבוד.
 • מתמטיקה היא מקצוע הדורש מהלומד להיות פעיל בתהליך ההבנה.
 • מתמטיקה היא יפה ומפתיעה.
 • פיתוח הסקרנות אצל התלמיד תורם להבנה.
 • צריך למצוא בשיעור הזדמנויות להציג רעיונות גדולים, כמו למשל: הוכחת טענת קיום. הוכחת טענת קיום היא מיומנות שלא מלמדים כנושא נפרד, אלא רק דרך סיטואציות המזמנות זאת. (קיימת פונקציה מעריכית שבה שיפוע המשיק שווה ל-1 כאשר x=0 )
 • יש לשתף התלמידים ברעיונות המתמטיים עליהם נסוב השיעור.
 • תלמיד צריך להבין תהליך, ולא לקבל כללים לביצוע ללא הסבר מנומק.
 • מתפקיד המורה להסתובב בין התלמידים בזמן תרגול, לגלות מה כל אחד מהתלמידים מבין ולהסיק מתוך כך את קצב הלמידה הכללי של הכיתה.
 • מותר ללכת עם אינטואיציה כל עוד מוכיחים את הטענה.
 • יש לברר את כל המקרים האפשריים אם רוצים לבדוק טענה מסויימת “נבדוק עבור בסיס קטן מ-1, ועבור בסיס גדול מ-1”.

כשהמורה מציגה את ההוכחה לנגזרת היא משקפת את אמונותיה ש-

 • התלמידים מסוגלים להבין את ההוכחה לנגזרת.
 • לתלמידים זכות לדעת כיצד נוצרת הוכחה.
 • במתמטיקה, למשפט יש הוכחה, ויש להראות זאת לתלמידים.
 • הוכחה צריכה להישען על ידע קיים של התלמידים.

לחצו כאן כדי לצפות בהצעות הצוות >לחצו כדי לסגור ^

 • ליאור יאנובסקי

  צפיתי ברוב השיעור. אני חושב שזהו שיעור מאד מוצלח, אבל גם ניתן לשפר אותו במספר דרכים. מלבד מספר אי-דיוקים, אני חושב שיש מה לחדד ולהוסיף בתחום האינטואיציה והמוטיבציה מאחורי הנושאים הללו. אני אשתדל להיות ממוקד ככל הניתן בהערותיי ואשמח לשמוע תגובות.

  לגבי הצגת המספר e:

  1) (11:30) המורה מציעה את האפשרות לסגור את הכסף לתקופות של חודש אחד עם ריבית של 10%. זה לא מתאים לתבנית (חודש הוא 1 חלקי 12 מהשנה ולא 1 חלקי 10) ולא ברור איך הצעה זו משתלבת בפעילות.

  2) (15:45) הקישור לסדרות הנדסיות (גידול ודעיכה) בעייתי. עבור n נתון אנחנו מסתכלים על האיבר ה-n של סידרה הנדסית עם יחס q *שתלוי ב-n*. בשלב שבו רשומים על הלוח המספרים (M(0), M(365), M(100), M(200, … הם למעשה לא שייכים לאותה הסידרה ההנדסית (אין להם את אותו ה-q שרשום על הלוח) וזה יכול להיות מאד מבלבל. בפרט, סדרה הנדסית לא יכולה להתכנס למספר שונה מ-0 ו-1.

  3) (16:25) הצגת המספר e כגבול היא כמובן משימה סבוכה בהנתן שלא עוסקים בצורה מפורשת במושג הגבול שהוא בנוסף גם מושג קשה. עם זאת, גם כשלא אומרים את כל האמת חשוב לדייק במה שכן אומרים ולא להגיד דברים כמו “מספר כמעט סופי” או “שואף למספר מאד גדול”. בנוסף, הקשת e במחשבון לא נותנת “את המספר המדוייק” או “את כל הספרות של e”. חשוב להדגיש שהתאור הנ”ל של e נותן דרך מעשית לחשב את e בכל רמת דיוק שנרצה גם ללא מחשבון. בנוסף, רצוי להפריד בין העובדה שיש ל-e אנסוף ספרות אחרי הנקודה ובין העובדה שהוא אי-רציונלי (שזה כמובן דברים שונים).

  4) לטעמי לא ניתן הסבר אינטואיטיבי מספק לכך שהסדרה המתקבלת *עולה*. למרות שכל התלמידים הסכימו שזה “אינטואיטיבי”, התעקשות על ניסוח ברור של הסיבה האינטואיטיבית היא חשובה. הסיבה היא שכאשר מבצעים את התהליך בשלבים, אנחנו מרוויחים בכל שלב את *הריבית על הרווח* מהשלב הקודם. חלוקת השלב לתת-שלבים מגדילה את הרווח מאותה הסיבה (זה ש-5 שלבים עדיפים על 4 זה באמת פחות מיידי!) . בנוסף, לא ניתנה אינטואיציה כלל (מלבד עדויות אמפיריות) לכך שהסידרה *חסומה* ולא ממשיכה לעלות עד אינסוף. הרעיון הוא שאם הריבית למשך שנה היא 100%, אז הריבית על הרווח בכל שלב ביניים לא יכולה להיות יותר גדולה מהסכום שסגרנו. כלומר, אנחנו לא יכולים להרוויח יותר מאשר אם נסגור סכום כפול לשנה (נותן את החסם e <=4). כמו כן, זה שהמספר שמקבלים "בגבול" הוא סכום הכסף שהיינו מקבלים אם היינו צוברים "ריבית דריבית" באופן "רציף" לא ננעץ עד הסוף וזה קצת חבל.

  לגבי נגזרת הפונקציה המעריכית:

  1) חשוב להדגיש שהעובדה שהנגזרת של e^x היא e^x לא הוכחה בשום שלב. חישוב נורמי במחשב ברמת דיוק סופית לא מהווה הוכחה. חשוב לציין גם שניתן לתת הוכחה כזאת (גם אם לא מציגים אחת בשיעור). מלבד הבלבול בין רעיונות מתמטיים מופשטים ופורמליים לבין חישובים אמפיריים של דוגמאות בצורה מקורבת, הצגה זו יכולה לתת לתלמידים את הרושם שיש פה איזה מידע חיצוני שמישהו צריך לספק להם ואין להם שום דרך אפילו בתאוריה להגיע אליו לבד.

  2) למרות שחישוב הנגזרת של פונקציה מעריכית באופן פורמלי הוא כנראה קצת מחוץ להישג היד בשלב זה של לימודי המתמטיקה, בהינתן הנגזרת של פונקציה מעריכית ב-0, ניתן בקלות לחשב את הנגזרת בכל נקודה אחרת (אם רושמים את הביטוי, רואים ש-a^x "יוצא החוצה"). אני חושב שזו נקודה שכדאי להראות כי היא פשוטה והיא מסבירה לתלמידים כיצד מסיקים את "הכללים" של "איך גוזרים". כלומר, שזו לא תורה מסיני, אלא מסקנה לוגית הכרחית.

  3) אני לא בטוח שהמוטיבציה של מציאת פונקציה שהיא הנגזרת של עצמה משכנעת. אחרי הכל, למה זה חשוב? למה זה משנה שיש פונקציה כזאת? אני מרגיש שזו מוטיבציה מאולצת למדי. מצדשני, שיכולול הסיפור שמציג את e, מראה שגם הפונקציה e^x היא מאד טבעית (כמה כסף יהיה לנו אם נסגור את הכסף ל-x זמן עם ריבית דריבית?).

  ליאור יאנובסקי

  • Adasha

   במקרים רבים בשיעור מורה מבצעת בחירה מכוונת לאי-דיוק מתמטי. מבחירתה זו יכולים לעלות רווחים והפסדים.
   פעמים רבות אין אנו יכולים לדעת את הסיבות לבחירה. הסיבות יכולות לנבוע מנסיבות הנוגעות למאפייני התלמידים בכיתה, לאופי הקשר שיש בין המורה לתלמידים וגם למטרות שהציבה לעצמה המורה בשיעור. חשיבות השיח סביב הבחירות של המורה, בהן הבחירה באי-דיוק מתמטי, היא גדולה. שיח המלווה בריבוי דעות משקף לנו הפסדים ורווחים שעשויים לעלות לנו כמורים מבחירות שאנו עושים בשיעור בכיתה ובעיקר חשוב שנהיה מודעים לבחירות אלה.

יש כדי להשתתף בדיון.

עליך להיכנס למערכת כדי לשמור רשימות לשיעור זה.

המספר e ונגזרת הפונקציה המעריכית | 01:26:59

כיתה יא | שרית ביטון

שימו לב!

אתר זה מותאם למסכים ברזולוציות 1024px ומעלה.
לחווית גלישה מלאה אנא חזרו לבקר באתר דרך מסך גדול.
תודה, צוות עדשה.

צוות עדש”ה מקדם בברכה את הגולשות והגולשים באתר.
השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות רשת האינטרנט או באמצעות אמצעי תקשורת אחרים, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף-יד למיניהם וכיו”ב, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה. תחילת השימוש באתר ותכניו מותנית בהסכמתכם לאמור בתנאים אלה, אנא קראו אותם בעיון ובקפידה.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

רישום לאתר ומדיניות פרטיות
אתר עדש”ה מיועד לאנשי מקצוע בתחום החינוך והמחקר. עם הרישום המשתמש/ת מצהיר/ה כי הגלישה באתר תתבצע לשימושים מקצועיים בלבד. במסגרת ההרשמה אתם נדרשים למסור מידע אישי. שדות החובה מסומנים בכוכבית, וקבלת ההרשאה מותנית במילוי מדויק ונכון של שדות אלה. השימוש בשירותים הטעונים רישום אינו כרוך בתשלום.
הנהלת אתר עדש”ה רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, שלא לאפשר מתן הרשאות, כמו גם לבטל הרשאה קיימת של משתמש. כניסה לאתר תיחסם במקרים הבאים:

הנהלת עדש”ה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. הנתונים שמסרתם בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של אתר עדש”ה, ולא יועברו לצד שלישי, אלא אם תהיה ההנהלה מחויבת לעשות כן על פי צו משפטי בגין פעולות שבוצעו באתר המפרות הסכם זה.
בעת הרישום לשירות אתם מתבקשים לבחור סיסמא מזהה שתשמש אתכם בכל כניסה לאתר. סיסמא זו היא אישית ואין להעבירה לגורם אחר.

קניין רוחני ושימוש בתכנים
כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים על התכנים המופיעים באתר זה שייכות למכון ויצמן למדע.
המשתמשים רשאים להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר עדש”ה באופן אחר, אלא אם התקבלה הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר מראש ובכתב.
בתנאים אלה, המונחים “תוכן”, ו”תכנים” כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

השימוש באתר הוא למטרות מקצועיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש בתכנים מתוך האתר למטרות מסחריות. אין להפיץ, למכור או להשכיר תוכן מהאתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מצוות עדש”ה. כמו כן, אין להסיר מן החומרים, למחוק או לשבש כל סימן על התכנים. אין להציג תכנים מאתר עדש”ה (ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת) באופנים המשנים את עיצובם באתר או מסירים מהם את שיוכם לעדש”ה.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים של אתר עדש”ה מחוץ לאתר זה.
התכנים המועלים לאתר על ידי משתמש/ת מסוים/ת הם בבעלות המשתמש/ת הנ”ל, אך עובדת פרסומם באתר מהווה אישור מצד המשתמש/ת לאפשר לצוות עדש”ה וליתר המשתמשים לצפות בתכנים אלה.

קישורים (links) לאתרים אחרים:
במקומות מסוימים מוצגים באתר קישורים לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כלשהם. להנהלת עדש”ה אין שליטה על זמינותם של אתרים ומקורות אלה ברשת האינטרנט, והיא אינה מתחייבת כי הקישורים (‘לינקים’) שיימצאו באתר יהיו תקינים תמיד ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
הנהלת עדש”ה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, על פי שיקול דעתה המוחלט.

השתתפות בפורומים
הפורום המקוון של אתר עדש”ה משמש במה פומבית להבעת דעה בנושאים הרלוונטיים, וצוות עדש”ה מעודד השתתפות פעילה וחופשית של כל המשתמשים בבמה זו. יחד עם זאת, כדי לאפשר את קיומו של שיח פורה, תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של כלי זה, הנהלת האתר תבדוק את התכנים המתפרסמים על ידי משתמשים במטרה למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים או נוגדים את האינטרסים של עדש”ה. אנא הימנעו מלפרסם באתר כל תוכן שהוא (לרבות טקסט, קישור או הודעה) מבין הבאים:
כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים עוינים/מזיקים (“וירוסים”).
כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.
כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.
כל תוכן הכולל ביטויים המזוהים עם גזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
הנהלת האתר רשאית למחוק בכל עת שתמצא לנכון תכנים אשר לדעתה מפרים אחד או יותר מן התנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו. כמו כן, תהיה ההנהלה רשאית במקרה זה למנוע מן המפרסם/ת העלאת תכנים נוספים בהמשך.
על המפרסם/ת חלה האחריות לדאוג לאמינותם של הפרטים המתפרסמים בשמו/ה. כמו כן, הנהלת עדש”ה ממליצה לנקוט זהירות לגבי הכללת פרטים אישיים בתגובות ציבוריות.

כללי:
הנהלת האתר ערוכה כמיטב יכולתה לאפשר את השימוש באתר בכל עת. עם זאת, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו, כמו גם לשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 


Warning: fopen(/var/www/wordpress/wp-content/plugins/mailpress/tmp/MP_Log_0_debug_mailpress_20240722.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/wordpress/wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Log.class.php on line 141

Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wordpress/wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Log.class.php on line 142

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wordpress/wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Log.class.php on line 143